Olsenstaff´s Mad About You – Lotta

Lotta bor hos fórvert Stine på Sofiemyr. 

Født 16.11.2018

Mor: Vigstaff Red Diamond
Far: CIB. Nord.No.Se.Fi.Dk.Est.Lat CH Tyrara’s Snowflake’s Huge Grizzly

Helse:

L2hga: Fri via foreldre
HC: Fri via foreldre

PHPV: Fri jan-19

PHPV: Fri feb-20
HD/B og AD/0

Fargetest: ikke bærer av tanspot eller B&T

Ingen hudproblemer.