Fórvert

Har du interesse for rasen og lysten på å være en del av “vår familie” ? Da er kanskje fórvert noe for akkurat deg!!
Det å være fòrvert innebærer at du ikke betaler noe for hunden…
Du behandler hunden som din egen, gir den det den trenger av omsorg,kjærlighet, trening, gir kvalitetsfòr som vi anbefaler, følger opp vaksiner og gir hunden nødvendig veterinærhelp om det trengs. Behandles som et familiemedlem: rett å slett være med på ALT!
Vi har avlsrett på hunden og hunden står registrert på oss. . Når kontrakten er innfridd blir hunden overført til deg.
God kommunikasjon er viktig for oss. Det er selvsagt ønskelig at våre fòrverter ikke bor mer enn en time unna oss, og disponerer bil da vi ønsker tett oppfølging, Om det er ønskelig å komme i kontakt med valpekjøpere/fòrverter fra oss så har vi en egen gruppe på Facebook.
Vi disponerer hunden til utstilling og avl om det skulle bli aktuelt (utgifter til dette dekkes av oss) Fórvert dekker dagligdagse kostnader som mat, veterinærforsikring, utstyr, vaksiner osv. Detaljert beskrivelse av avtalen vil bli gjennomgått og forklart, før en eventuell avtale inngås. Vi som oppdrettere vil være tilgjengelig for tips og råd når som helst.
En fórvertavtale skal være til fordel for begge parter!
Våre kontrakter inneholder: Navn, fødselsdato, regnr på hunden, eier av hunden, hvem som er fórvert og når overtagelsen skjer. Om eget ark benyttes i tillegg skal samme opplysninger stå på tillegget. Om det oppstår endringer ift poliser vil fórvert få dette tilsendt skriftlig.
Det fremgår klart i kontrakten hvem som skal betale for det daglige hundeholdet, årlige vaksiner, tannrens osv. Likeledes står det tydelig hva forsikringssummen er, hvem som skal betale forsikringen og utgifter i forbindelse med sykdom/ulykker/avl. Herunder gjelder også stå hvem forsikringssummen tilfaller ved utbetaling.
Oppdrettere som er interessert i å bidra til det beste for rasen ønsker å stille ut hundene som er ønsket brukt i avl.
Oppdretter har rett til å bestemme hvor og når, og det skal avtales i god tid før aktuell utstilling. Om fórvert ønsker å stille ut selv står de fritt til det og dekker selv kostnader.

AVL:

Dette er et vanskelig punkt, for det er ofte her tvistene kommer i ettertid. Alle våre kontrakter inneholder antall kull/paringer på tisper, eventuelt ett gitt antall levende fødte valper. Valg av hannhund/tispe bestemmes av oppdretter/eier. Ved påsetting av valper skal dette skje i forståelse mellom partene og varsles i god tid. Dersom fôrvert av en eller annen årsak har kullet hjemme hos seg gis en godtgjøring utifra kontrakt. Fórvert har selv ikke adgang til å bruke hunden i avl uten oppdretter/eiers skriftlige samtykke.En fórvertavtale skal være til fordel for begge parter .

FOR TISPER:

1-3 kull (herunder gjelder selvsagt antall valper pr kull og hvorvidt tispa egner seg videre i avl) for så å skrive tispen over på fórvert utifra kontrakt!

FOR HANNHUNDER:

Det er et gitt antall paringer som gjelder i og med at de er paringsdyktige hele livet.
Når de avtalte forhold er oppfylt opphører avtalen og hunden skal overføres i sin helhet, dvs omregistreres til fórvert. Det skal tydelig fremgå i kontrakten hvem som skal betale omregistreringsavgiften.

DETTE BETYR I PRAKSIS:

At du som potensiell fórvert har all mulig rett til å spørre og stille krav før avtale inngås! IKKE gå med på noe du føler deg ukomfortabel med eller er usikker på, og takk ALDRI ja uten en skikkelig og skriftlig avtale! Ved levering skal avtalen medfølge. La deg ikke lure av en oppdretter som sier at dere ikke trenger noen avtale eller “den skriver vi siden”. Du og oppdretter skal gå igjennom avtalen punkt for punkt, og er derfor liten plass skal det føres ned ytterligere punkter på eget ark som skal vedheftes avtalen som dere begge skal ha et eksemplar av. Ta godt vare på avtalen for den er et verdipapir som sikrer dine rettigheter. Urimelige bestemmelser kan for eks være at oppdretter skal ha tre eller flere kull på tispen, eller at hannhundeier skal ha fri bruk av paringer. Det betyr at du aldri vil få hunden til odel og eie. Så vær obs, og vent heller enn å inngå en urimelig avtale.

SETT MED OPPDRETTERS ØYNE:

Det finnes like mange useiøse forverter som oppdrettere, og siden dette skal være et mangeårig samarbeide og tillit må gå begge veier så tenk etter om du er klar for forpliktelsene og ikke minst viljen til å samarbeide over en lang periode. Hold deg til avtalen, og det samme gjelder motsatt vei selvfølgelig. Når det fungerer er det en god løsning for begge parter.

Du som kan tenke deg dette bør bo i Oslo/Follo og disponere bil. Vi er åpne for et hjem lenger unna, men da etter avtale.  Send en mail til Caliberstaff@hotmail.com om du tror at dette kan være noe for deg.